LÄS ONLINE TIPSA E-posta ANNONSINFO

Startsida
Biblioteket
Bildarkiv
Byalaget
Diverse
Föreningar i Rydebäck
Historia
Korsord – 50 stycken!
Kyrkan
Nostalgi
Rydebäcksbryggan
Skolor/Barnomsorg
Träffpunkt Rydebäck
Vårdcentralen

Papperstidningen online
stödprenumeranter mm
Arkiv 2008
Arkiv 2009
Arkiv 2010
Arkiv 2011
Arkiv 2012

Warning: Use of undefined constant action - assumed 'action' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/2/4/e/viirydeback.se/httpd.www/index.php on line 307 Warning: Use of undefined constant action - assumed 'action' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/2/4/e/viirydeback.se/httpd.www/index.php on line 308 Bryggprojektet i Rydebäck 2009-2012
Måndag 22 april 2013:

Nu verkar bryggruppen och kommunen ha kommit närmare en lösning på hur man på ett bra sätt ska kunna få med sponsorernas namn i anslutning till Rydebäcksbryggan.

Nytt förslag på sponsorernas namn kan bli lösningen

Många har frågat sig hur det blir med namnen som utlovades på Rydebäcksbryggans plankor. Brygggruppen har, i samarbete med Helsingborgs stad, tagit fram ett förslag till lösning på namnproblematiken för att tillfredsställa alla dem som sponsrat bryggan.

Man föreslår att namnen/texten blästras in i två stora granitblock som vardera kommer att ha en yta på cirka 1,5 x 3 meter. Det gör man för att få en hållbar lösning och påminner om adventsstormen 2011 då ingenting stod emot vågorna och en stor del av bryggan försvann ut i Sundet.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppgift att göra ett layoutförslag på granitstenarna så att bryggruppen som sista uppgift kan granska den före beställning.

Från kommunens sida räknar man med att allt ska vara på plats under sommaren i år.


Måndag 23 april 2012:


Ricky ”Snupe” Hylander och Steen Petersen var med och gjorde bryggan badbar förra säsongen. Nu är man tillbaka för att reparera och färdigställa bryggan till årets badsäsong.

Blir Rydebäcksbryggan klar till badsäsongen?

Ole Andersson, som är stadsträdgårdsmästare i Helsingborg, meddelar till Vi i Rydebäck den 23 april 2012 senaste nytt om Rydebäcksbryggan:

Bakgrund
Den 1:e advent förra året drabbades Helsingborg av en storm. Flera samverkande faktorer, högt vattenstånd tillsammans med starka vindar, utsatte kustlinjen för svåra påfrestningar. Parapeten, Strandvägen, hamnen, de flesta av stadens brygger utsattes för svåra påfrestningar. Många skador uppstod, översvämningar inträffade och flera av stadens strategiska verksamheter hotades allvarligt av översvämningsrisk. Rydebäcksbryggan råkade riktigt illa ut. Det höga vattenståndet i kombination med höga vågor skadade stommen längts ut. Gångplankorna släppte på flera ställen, mest längst ut och längst in.

Detta gör vi
Skadorna längst ut var omfattande och flera viktiga delar i stommen försvann i stormen. Så snart som vädret tillät (vilket tog sin tid) besiktigades bryggan och ett protokoll upprättades. Här beskrevs skadorna mera i detalj och listades också vilka delar som skadats och som saknades.
Så snart rapporten förelåg beställdes nytt material från Amerika. Stommaterialet är en s k kompositprodukt (valdes för att den har bästa livslängden) som tillverkas i Canada. Leveranstiden är tyvärr lång varför det tar 14 veckor att få det saknade materialet till Helsingborg.

Flera skador är redan åtgärdade och handikappramp och nya trappor är är också på gång. Bryggan blir därför badbar nästan hela vägen ut, saknas de sista 25 metrarna, redan till den 20 maj. Återstående, dvs den yttersta delen som fick så svåra skador, tar längre tid att åtgärda. Orsaken är att vi måste vänta på leveransen från Canada. Den kommer strax innan midsommar varför vi kommer att anstränga oss maximalt för att ha hela bryggan klar till den 15 juli.
Vi för en löpande dialog med Rydebäcks s k Bryggrupp och ovanstående tider och åtgärdsförslag har diskuterats fram i bästa samförstånd.

Rydebäcks Byalag meddelar samtidigt:

I och med att Helsingborgs Stad igångsatte byggandet av Rydebäcksbryggan, avslutades projektet från Byalagets sida.
Den av Rydebäcks Byalag tidigare utsedda projektgruppen agerar dock fortfarande, utan medverkan av Byalagets nuvarande styrelse, för att uppfylla löftet om sponsorernas namn på plankorna och även bevaka att skadorna efter höststormen 2011 blir åtgärdade.7 december 2011: Bryggan avstängd och reparationerna får vänta till våren 2012.


Måndag 28 november 2011:

Rydebäcksbryggan klarade inte höststormen

Rydebäcksbryggan klarade inte stormen och det höga vattenståndet under kvällen och natten mot måndag den 28 november 2011. Den yttre T-formade delen av bryggan har sköljts bort. Även delar av räcket och bräder längre in på bryggan är förstörda. Det ser dock ut som om stolparna som håller bryggan uppe är intakta. Foto: Ulla IverstamMåndag 3 oktober 2011:

Anslutning till bryggan med trä, betong och grusväg färdigställs

Ricky ”Snupe” Hylander, Erik Moberg och Steen Petersen bygger formen till bryggans betonganslutning.

Nu är det full aktivitet för att färdigställa anslutningen till bryggan. Bärlager och annan massa läggs för att angöra vägen fram till betongfundamentet som ska kopplas samman med bryggan.
– Vi har verkligen tur med vädret och det är ovanligt att vi får tillfälle att jobba så här nära havet, säger Steen Petersen från Peab som tillsammans med Ricky Hylander och Erik Moberg bygger formen för att sedan gjuta betongen.
För att kunna jobba har man tillfälligt monterat en pump som ska hålla vattnet borta eftersom själva konstruktionen ligger under havsnivån.


Lördag 16 juli 2011:

Rydebäcksbryggan är öppen för allmänheten!

Och visst är Rydebäcksbryggan runt 180 meter lång. Men de flesta bottnar lätt sedan de gått ner för stegen längst ut. Inte lämpligt att dyka eller hoppa från alltså! Gott om plats för flanörer som vill ta sig en torskodd promenad ut i Sundet. Nu ser vi fram mot invigningen!


Tisdag 12 juli 2011:

Till helgen räknar man med att vi kan bada från bryggan!

Många undrar när vi rydebäcksbor får lov att använda den nya bryggan. Här nedan kommer nu Bryggruppen med senaste nytt.

Lägesrapport från Rydebäcksbryggan:

”Som vid alla byggen har det ibland gått snabbare än vad vi tänkt oss och ibland långsammare än vad vi räknat med från början. Detta beroende på en mängd olika omständigheter.
I denna vecka (11–15 juli) skall arbetslaget förhoppningsvis kunna slutföra så mycket att det skall gå att bada från bryggan under resterande tid av badsäsongen (vilket enligt stadsbyggnadsförvaltningen är till den 31 augusti).

Det innebär att vi räknar med att följande tillkommer under veckan:

• 2 rostfria trappor med provisoriska trästeg längst ut på plattformen.
• 2 provisoriska trappor helt i trä på väg ut till plattformen.
• 2 provisoriska bänkar längst ut på plattformen.
• 2 provisoriska bänkar på väg ut till plattformen.
• Provisorisk ramp på väg upp från stranden till bryggan.
• Skyltar med dykning från bryggan förbjudet.
• Skyltar med fiske från bryggan förbjudet.
• Avspärrningar kommer att göras där handikapprampen börjar och där övriga trappor skall vara.

Betonganslutningen över sandstranden, dvs mellan bryggan och strandängen, samt grusvägen över strandängen, dvs från parkeringen till betonganslutningen, kommer att anläggas efter badsäsongen. Detta för att inte störa för mycket under den förmodade intensivaste badtiden. Räcket har tagit längre tid än väntat att färdigställa men en extra styrka är inkallad så det kan göras klart. Dessvärre har ”hattarna” till stolparna levererats i en för liten storlek och måste bytas ut. Detta är dock en skönhetsdetalj och betyder ju inte något för själva badandet.

Byggstaketet runt uppgången till bryggan kommer förhoppningsvis att tas bort fredagen den 15 juli kl 1600. Efter det är skulle det vara fritt att bada från bryggan. Som det ser ut nu skall arbetena återupptas i september.”


Insamlingen fortsätter – ser det ut som...

På Rydebäcksbryggans hemsida kunde man nu läsa att 1.001.139:20 kronor den 14 februari 2011 finns på plank-kontot och att ni som missat att köpa planka fortfarande har möjlighet till det.
Banken och kommunen håller dörren öppen. Bankgiro 5080-6447 Sparbanken Öresund i Rydebäck, projekt 9788.


Insamlingen avslutad – inga fler plankor kan köpas!

På Rydebäcksbryggans hemsida kunde man läsa att 993.498:81 kronor den 15 september 2010 är överförda till Helsingborgs stad. Allt enligt tidigare upprättat avtal.
Här passar Bryggruppen också på att tacka alla, såväl privatpersoner som företag, för bidragen och låter hälsa att man återkommer inför invigningen 2011.


Första spadtaget taget men det blir ingen provpålning

I Vi i Rydebäcks papperstidning 2010-4 (augusti) fanns två olika artiklar:RYDEBÄCKSBRYGGAN

I Vi i Rydebäcks papperstidning 2010-3 (juni) kunde man läsa:


Enligt Helsingborgs Dagblad den 19 maj 2010 ska bryggan bli klar i höst.
Vi får väl kolla vidare med Bryggruppen... (se ovan)

Det blir ingen ny brygga i sommar (2010)!

– Spadtaget till den nya bryggan tas först i september, berättar Ann-Marie Lindeberg som är sekreterare i Rydebäcks Byalag. Den ena anledning är den långa leveranstiden för byggmaterialet. Den andra, att det pågår diskussioner angående bryggans längd.
Den 17 mars hade Byalagets bryggrupp och representanter från kommunen ett möte.
Kommunen presenterade ett avtalsförslag, som skulle undertecknas den 25 mars. Eftersom man inte var överens har det mötet skjutits upp.

Mer från tidigare information längst ner.Insamlingsfakta uppdaterad 2010-08-23

Redan 2005 skapades en arbetsgrupp för bryggprojektet i Rydebäcks Byalags regi. Bryggans totala kostnad ska finansieras av Helsingborgs stad. Det vi rydebäcksbor samlar ihop pengar till är ett startbidrag för att vi ville att det skulle hända något nu – att planeringssarbetet sätter igång!

Enligt uppgift på Rydebäcksbryggans hemsida fanns den 23 augusti 2010 cirka 960.000 kronor på ”bryggankontot” inklusive cirka 100.000 kronor i utestående fordringar och upplupen ränta. Nu är det endast 40 plankor kvar till det uppsatta målet.
Då finns totalt 1 miljon kronor insamlade och Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2010 att säga ja till en total investering om 4 miljoner kronor till en 180 meter lång brygga!

Tidigare kunde man läsa mer på www.rydebacksbryggan.se

Köp planka till Rydebäcksbryggan!
För 1000 kronor får du en planka på bryggans gångdel. På plankan får du dessutom valfri text (max 30 tecken) ingraverad.
Du kan köpa plankor genom att sätta in jämnt 1000-tal kronor motsvarande antalet plankor du vill köpa på bankgiro 5080-6447 (upprättat enbart för detta ändamål).
Köpet är bindande och pengarna återbetalas endast om bryggan inte byggs.
Födelsedagar, dop, examen mm. Vad kan väl vara bättre än att få en egen bryggplanka i present! Unikt, roligt och personligt – ett minne för lång tid framöver. Gåvobrevet får du på köpet. Ett annat tips är att dela planka med grannen!

Frågor om plankköpet?
Ring eller e-posta i så fall
• Rickard Jönsson, 042-22 03 46, e-post

Kontakt Rydebäcks Byalag tom 2011
• Jan Heidne, 042-22 30 35

Många har redan beställt planka.
Tidigare fanns här en länk till Rydebäcksbryggan

Beställ din egen planka:
Tidigare fanns här en länk till Rydebäcksbryggan

Här kan du läsa mer om bryggan och stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Anderssons brev till rydebäcksborna.
Klicka på foldern ovan för att ladda hem en pdf (156 KB).
Idé, layout och original till foldern är sponsrat av Sund reklam, Lena Sundström, som även står bakom gratistidningen Vi-i-Rydebäck.


Varför samla in pengar privat?
Det finns många anledningar till varför man gör en insamling till startbidraget för bryggan:

  • vi får bryggan snabbare
  • vi känner delaktighet – det blir vår brygga
  • vi deltar i planering och utformning, som senare även kan gälla parkmiljö, kiosk och toaletter
  • vi kan påverka att andra fritidsaktiviteter lokaliseras till strandregionen
  • vi får en pärla på Rydebäcksstranden att vara stolta över
Rydebäcksbryggan – en idéskiss
Det är Lennart Alquist Arkitekter HB
som ligger bakom de idéstudier för
vidareutveckling som presenteras i foldern.
De är gjorda i april 2008.Helsingborgs Dagblad 19 december 2009:

”Rydebäcksbryggan dyrare än beräknad”

– Vi måste omedelbart få till en upphandling för att klara en byggstart i vår och invigning i juni, säger Magnus Midander till Helsingborgs Dagblad. Läs mer om vad projektledaren Hanne Hansen på Stadsbyggnadsförvaltningen säger till hd.se
Onsdag 19 november 2008:

Överläggning med ansvariga om Rydebäcksbryggan

Bryggruppen har i dag haft överläggning med stadsbyggnadsnämndens Joakim Andersson (m) och stadsträdgårdsmästare Ole Andersson.

Helsingborgs stad börjar nu bereda ärendet för byggande av bryggan. Ytterligare 280 000 behövs så att hela bryggan kan utföras i en etapp.

Bryggruppen vill inte att projektet delas i två etapper och ni som väntat med inbetalning och köp av planka, gör den nu! Når vi upp till 1 miljon upprättas det formella avtalet om samarbetet med staden enligt de ursprungliga löftet.

Låt din inbetalning bli din julklapp till oss Rydebäcksbor samtidigt som du ger bort ett gåvobrev som julklapp åt någon speciell.

Gör din inbetalning till Bg 5080-6447 eller gå in på Sparbanken Gripens lokalkontor och få hjälp med din inbetalning.